Списък на файловете в пакета libjs-jquery-form в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/libjs-jquery-form/README.Debian
/usr/share/doc/libjs-jquery-form/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjs-jquery-form/copyright
/usr/share/javascript/jquery-form/jquery.form.js
/usr/share/javascript/jquery-form/jquery.form.min.js