Списък на файловете в пакета libhawtjni-runtime-java в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc-base/libhawtjni-runtime-java
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/allclasses-frame.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/allclasses-noframe.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/constant-values.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/deprecated-list.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/help-doc.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/index-all.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/index.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/ArgFlag.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/Callback.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/ClassFlag.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/FieldFlag.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/JniArg.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/JniClass.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/JniField.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/JniMethod.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/Library.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/MethodFlag.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/NativeStats.NativeFunction.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/NativeStats.StatsInterface.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/NativeStats.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/T32.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/package-frame.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/package-summary.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/org/fusesource/hawtjni/runtime/package-tree.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/overview-tree.html
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/package-list
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/resources/inherit.gif
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/api/stylesheet.css
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libhawtjni-runtime-java/copyright
/usr/share/java/hawtjni-runtime-1.0~+git0c502e20c4.jar
/usr/share/java/hawtjni-runtime-1.1-SNAPSHOT.jar
/usr/share/java/hawtjni-runtime.jar
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtjni/hawtjni-runtime/1.1-SNAPSHOT/hawtjni-runtime-1.1-SNAPSHOT.jar
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtjni/hawtjni-runtime/1.1-SNAPSHOT/hawtjni-runtime-1.1-SNAPSHOT.pom
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtjni/hawtjni-runtime/debian/hawtjni-runtime-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/fusesource/hawtjni/hawtjni-runtime/debian/hawtjni-runtime-debian.pom