Списък на файловете в пакета kicad-doc-pl в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/kicad-doc-pl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kicad-doc-pl/copyright
/usr/share/doc/kicad/help/pl/cvpcb.pdf
/usr/share/doc/kicad/help/pl/eeschema.pdf
/usr/share/doc/kicad/help/pl/gerbview.pdf
/usr/share/doc/kicad/help/pl/kicad.pdf
/usr/share/doc/kicad/help/pl/pcbnew.pdf