Списък на файловете в пакета kdeadmin в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/kdeadmin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kdeadmin/copyright