Списък на файловете в пакета junior-internet в wheezy, архитектура all

/usr/share/blends/tasks/junior/internet
/usr/share/doc/junior-internet/README.Debian
/usr/share/doc/junior-internet/changelog.gz
/usr/share/doc/junior-internet/copyright