Списък на файловете в пакета ink-generator в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/ink-generator/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ink-generator/copyright
/usr/share/inkscape/extensions/generator.inx
/usr/share/inkscape/extensions/generator.sh