Списък на файловете в пакета icedove-l10n-eu в wheezy, архитектура all

/usr/lib/icedove/extensions/langpack-eu@thunderbird.mozilla.org.xpi
/usr/share/doc/icedove-l10n-eu/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/icedove-l10n-eu/copyright
/usr/share/icedove/extensions/langpack-eu@thunderbird.mozilla.org.xpi