Списък на файловете в пакета ibritish-small в wheezy, архитектура all

/usr/lib/ispell/british-small.aff
/usr/lib/ispell/british-small.hash
/usr/share/doc/ibritish-small
/usr/share/ispell/british-small.mwl.gz
/usr/share/ispell/british.sml+.mwl.gz
/usr/share/man/man5/british-small.5.gz
/var/lib/dictionaries-common/ispell/ibritish-small