Списък на файловете в пакета gtkorphan в wheezy, архитектура all

/usr/bin/gtkorphan
/usr/lib/gtkorphan/gtkorphan_Config.pm
/usr/lib/gtkorphan/gtkorphan_app.pm
/usr/lib/gtkorphan/gtkorphan_cbk.pm
/usr/lib/gtkorphan/gtkorphan_ops.pm
/usr/share/applications/gtkorphan.desktop
/usr/share/doc/gtkorphan/README.Debian
/usr/share/doc/gtkorphan/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gtkorphan/changelog.gz
/usr/share/doc/gtkorphan/copyright
/usr/share/gtkorphan/gtkorphan.glade
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/gtkorphan.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/gtkorphan.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/gtkorphan.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/gtkorphan.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/gtkorphan.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/gtkorphan.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/gtkorphan.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/gtkorphan.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/gtkorphan.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/gtkorphan.mo
/usr/share/man/man8/gtkorphan.8.gz
/usr/share/pixmaps/gtkorphan.png
/usr/share/pixmaps/gtkorphan.xpm