Списък на файловете в пакета gosa-plugin-connectivity в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/gosa-plugin-connectivity/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gosa-plugin-connectivity/copyright
/usr/share/gosa/html/plugins/connectivity/images/plugin.png
/usr/share/gosa/locale/plugins/connectivity/locale/de/LC_MESSAGES/messages.po
/usr/share/gosa/locale/plugins/connectivity/locale/es/LC_MESSAGES/messages.po
/usr/share/gosa/locale/plugins/connectivity/locale/fr/LC_MESSAGES/messages.po
/usr/share/gosa/locale/plugins/connectivity/locale/it/LC_MESSAGES/messages.po
/usr/share/gosa/locale/plugins/connectivity/locale/messages.po
/usr/share/gosa/locale/plugins/connectivity/locale/nl/LC_MESSAGES/messages.po
/usr/share/gosa/locale/plugins/connectivity/locale/pl/LC_MESSAGES/messages.po
/usr/share/gosa/locale/plugins/connectivity/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/messages.po
/usr/share/gosa/locale/plugins/connectivity/locale/ru/LC_MESSAGES/messages.po
/usr/share/gosa/locale/plugins/connectivity/locale/zh/LC_MESSAGES/messages.po
/usr/share/gosa/plugins/personal/connectivity/class_connectivity.inc
/usr/share/gosa/plugins/personal/connectivity/class_intranetAccount.inc
/usr/share/gosa/plugins/personal/connectivity/intranet.tpl