Списък на файловете в пакета divxcomp в wheezy, архитектура all

/usr/bin/divxcomp
/usr/share/doc/divxcomp/README
/usr/share/doc/divxcomp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/divxcomp/changelog.gz
/usr/share/doc/divxcomp/copyright
/usr/share/man/man1/divxcomp.1.gz