Списък на файловете в пакета ditaa в wheezy, архитектура all

/usr/bin/ditaa
/usr/share/ditaa/ditaa.jar
/usr/share/doc/ditaa/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ditaa/changelog.gz
/usr/share/doc/ditaa/copyright
/usr/share/man/man1/ditaa.1.gz