Списък на файловете в пакета denemo-data в wheezy, архитектура all

/usr/share/denemo/actions/AllCommands.commands
/usr/share/denemo/actions/AllCommands.shortcuts
/usr/share/denemo/actions/Arranger.commands
/usr/share/denemo/actions/Arranger.scm
/usr/share/denemo/actions/Arranger.shortcuts
/usr/share/denemo/actions/Classic.commands
/usr/share/denemo/actions/Classic.shortcuts
/usr/share/denemo/actions/Composer.commands
/usr/share/denemo/actions/Composer.scm
/usr/share/denemo/actions/Composer.shortcuts
/usr/share/denemo/actions/Default.commands
/usr/share/denemo/actions/Default.scm
/usr/share/denemo/actions/Default.shortcuts
/usr/share/denemo/actions/LilyPond.commands
/usr/share/denemo/actions/LilyPond.shortcuts
/usr/share/denemo/actions/Makefile
/usr/share/denemo/actions/Makefile.am
/usr/share/denemo/actions/Makefile.in
/usr/share/denemo/actions/Simple.commands
/usr/share/denemo/actions/Simple.scm
/usr/share/denemo/actions/Simple.shortcuts
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/Barline.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/BracketedWholeMeasureRest.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/CheckMark.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/ClosingBarline.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/CrossSign.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/DoubleBarline.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/DrumClef.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/EncircleChar
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/EndBeam.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/EndSecondTimeBar.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/EndVolta.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/FirstTimeBar.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/Forte.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/Fortissimo.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/Fortississimo.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/Glissando.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/LargeEight.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/LargeFive.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/LargeFour.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/LargeNine.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/LargeOne.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/LargeSeven.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/LargeSix.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/LargeThree.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/LargeTwo.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/LargeZero.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/MezzoForte.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/MezzoPiano.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/MultiMeasureRests.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/NoBeam.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/OpenFirstTimeBar.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/OpenSecondTimeBar.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/Pianissimo.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/Pianississimo.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/Piano.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/RehearsalMark
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/RehearsalMark.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/RepeatClose.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/RepeatCloseOpen.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/RepeatEnd.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/RepeatEndStart.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/RepeatOpen.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/RepeatStart.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/SecondTimeBar.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/StartBeam.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/StartDownStems.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/StartTupletNumbering.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/StartUpStems.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/StopTupletNumbering.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/Upbeat.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/WholeMeasureRest.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/WholeMeasureRestLH.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/WholeMeasureRestRH.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.doublesharp.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.flat.arrowboth.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.flat.arrowdown.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.flat.arrowup.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.flat.slash.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.flat.slashslash.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.flat.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.flatflat.slash.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.flatflat.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.hufnagelM1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.leftparen.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.medicaeaM1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.mensural1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.mensuralM1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.mirroredflat.backslash.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.mirroredflat.flat.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.mirroredflat.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.natural.arrowboth.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.natural.arrowdown.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.natural.arrowup.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.natural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.rightparen.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.sharp.arrowboth.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.sharp.arrowdown.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.sharp.arrowup.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.sharp.slashslash.stem.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.sharp.slashslash.stemstemstem.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.sharp.slashslashslash.stem.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.sharp.slashslashslash.stemstem.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.sharp.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.vaticana0.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accidentals.vaticanaM1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accordion-accStdbase.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accordion.bayanbass.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accordion.discant.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accordion.dot.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accordion.freebass.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accordion.oldEE.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accordion.pull.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accordion.push.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/accordion.stdbass.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/arrowheads.close.01.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/arrowheads.close.0M1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/arrowheads.close.11.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/arrowheads.close.1M1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/arrowheads.open.01.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/arrowheads.open.0M1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/arrowheads.open.11.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/arrowheads.open.1M1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/brackettips.down.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/brackettips.up.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs-C.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs-G.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.C.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.C_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.F.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.F_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.G.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.G_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.hufnagel.do.fa.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.hufnagel.do.fa_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.hufnagel.do.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.hufnagel.do_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.hufnagel.fa.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.hufnagel.fa_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.medicaea.do.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.medicaea.do_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.medicaea.fa.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.medicaea.fa_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.mensural.c.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.mensural.c_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.mensural.f.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.mensural.f_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.mensural.g.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.mensural.g_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.neomensural.c.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.neomensural.c_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.percussion.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.percussion_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.petrucci.c1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.petrucci.c1_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.petrucci.c2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.petrucci.c2_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.petrucci.c3.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.petrucci.c3_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.petrucci.c4.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.petrucci.c4_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.petrucci.c5.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.petrucci.c5_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.petrucci.f.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.petrucci.f_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.petrucci.g.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.petrucci.g_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.tab.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.tab_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.vaticana.do.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.vaticana.do_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.vaticana.fa.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/clefs.vaticana.fa_change.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/comma.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.hufnagel.d0.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.hufnagel.d1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.hufnagel.d2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.hufnagel.u0.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.hufnagel.u1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.hufnagel.u2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.medicaea.d0.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.medicaea.d1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.medicaea.d2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.medicaea.u0.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.medicaea.u1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.medicaea.u2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.mensural.d0.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.mensural.d1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.mensural.d2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.mensural.u0.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.mensural.u1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.mensural.u2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.vaticana.d0.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.vaticana.d1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.vaticana.d2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.vaticana.u0.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.vaticana.u1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/custodes.vaticana.u2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/dots.dot.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/dots.dotvaticana.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/eight.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/f.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/ffff.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/five.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.d3.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.d4.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.d5.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.d6.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.d7.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.dgrace.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensurald03.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensurald04.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensurald05.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensurald06.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensurald13.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensurald14.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensurald15.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensurald16.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensurald23.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensurald24.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensurald25.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensurald26.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensuralu03.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensuralu04.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensuralu05.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensuralu06.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensuralu13.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensuralu14.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensuralu15.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensuralu16.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensuralu23.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensuralu24.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensuralu25.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.mensuralu26.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.u3.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.u4.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.u5.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.u6.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.u7.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/flags.ugrace.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/four.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/fp.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/glyphasn.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/glyphati.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/hyphen.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/m.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/mute.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/nine.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d0doFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d0fa.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d0faFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d0faThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d0miFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d0reFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d0tiFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1do.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1doFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1doThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1doWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1fa.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1faFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1faThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1faWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1miFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1re.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1reFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1reThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1reWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1ti.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1tiFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1tiThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1tiWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d1triangle.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2do.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2doFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2doThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2doWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2fa.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2faFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2faThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2faWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2re.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2reFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2reThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2reWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2ti.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2tiFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2tiThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2tiWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.d2triangle.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.dM2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s-1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s-2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0cross.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0diamond.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0do.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0doThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0doWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0faWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0harmonic.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0la.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0laFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0laThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0laWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0mensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0mi.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0miMirror.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0miThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0miWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0petrucci.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0re.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0reThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0reWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0slash.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0sol.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0solFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0ti.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0tiThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0tiWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s0triangle.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1cross.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1diamond.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1la.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1laFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1laThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1laWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1mensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1mi.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1miMirror.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1miThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1miWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1petrucci.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1slash.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1sol.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s1solFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2cross.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2diamond.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2harmonic.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2la.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2laFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2laThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2laWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2mensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2mi.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2miFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2miMirror.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2miThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2miWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2petrucci.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2slash.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2sol.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2solFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.s2xcircle.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.sM1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.sM1double.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.sM1mensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.sM1neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.sM2mensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.sM2neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.sM3mensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.sM3neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.shufnagel.lpes.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.shufnagel.punctum.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.shufnagel.virga.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.slmensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.slneomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.smedicaea.inclinatum.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.smedicaea.punctum.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.smedicaea.rvirga.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.smedicaea.virga.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.ssolesmes.auct.asc.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.ssolesmes.auct.desc.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.ssolesmes.incl.auctum.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.ssolesmes.incl.parvum.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.ssolesmes.oriscus.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.ssolesmes.stropha.aucta.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.ssolesmes.stropha.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.cephalicus.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.epiphonus.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.inclinatum.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.inner.cephalicus.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.linea.punctum.cavum.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.linea.punctum.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.lpes.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.plica.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.punctum.cavum.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.punctum.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.quilisma.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.reverse.plica.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.reverse.vplica.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.upes.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.vepiphonus.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.vlpes.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.vplica.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.svaticana.vupes.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u0doFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u0fa.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u0faFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u0faThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u0miFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u0reFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u0tiFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1do.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1doFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1doThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1doWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1fa.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1faFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1faThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1faWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1miFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1re.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1reFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1reThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1reWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1ti.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1tiFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1tiThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1tiWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u1triangle.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2do.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2doFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2doThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2doWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2fa.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2faFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2faThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2faWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2re.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2reFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2reThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2reWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2ti.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2tiFunk.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2tiThin.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2tiWalker.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.u2triangle.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads.uM2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads_dM2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads_sM1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads_sM1neomensural.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads_sM1neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads_sM2neomensural.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/noteheads_sM2neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/one.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/p.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/pedal...svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/pedal.M.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/pedal.P.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/pedal.Ped.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/pedal.d.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/pedal.e.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/period.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/plus.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/pppp.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/ppppp.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/r.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.0.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.0mensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.0neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.0o.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.1mensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.1neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.1o.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.2classical.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.2mensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.2neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.3.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.3mensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.3neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.4.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.4mensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.4neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.5.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.6.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.7.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.M1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.M1mensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.M1neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.M2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.M2mensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.M2neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.M3.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.M3mensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests.M3neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests_M1neomensural.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests_M1neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests_M2.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests_M2neomensural.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests_M2neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rests_M3neomensural.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/rfz.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/s.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.arpeggio.arrow.1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.arpeggio.arrow.M1.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.arpeggio.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.augmentum.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.caesura.curved.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.caesura.straight.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.circulus.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.coda.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.daccentus.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.dfermata.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.dlongfermata.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.dmarcato.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.downbow.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.downmordent.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.downprall.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.dpedalheel.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.dpedaltoe.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.dportato.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.dsemicirculus.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.dshortfermata.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.dsignumcongruentiae.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.dstaccatissimo.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.dverylongfermata.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.espr.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.flageolet.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.halfopen.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.ictus.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.lcomma.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.lineprall.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.lvarcomma.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.mordent.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.open.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.prall.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.pralldown.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.prallmordent.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.prallprall.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.prallup.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.rcomma.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.reverseturn.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.rvarcomma.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.segno.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.sforzato.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.snappizzicato.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.staccato.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.stopped.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.tenuto.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.thumb.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.trilelement.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.trill.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.trill_element.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.turn.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.uaccentus.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.ufermata.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.ulongfermata.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.umarcato.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.upbow.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.upedalheel.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.upedaltoe.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.upmordent.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.uportato.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.upprall.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.usemicirculus.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.ushortfermata.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.usignumcongruentiae.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.ustaccatissimo.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.uverylongfermata.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.varcoda.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/scripts.varsegno.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/seven.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/sf.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/sff.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/sfz.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/six.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/sp.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/spp.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/three.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.C22.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.C44.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.mensural22.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.mensural24.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.mensural32.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.mensural34.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.mensural44.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.mensural48.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.mensural64.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.mensural68.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.mensural68alt.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.mensural94.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.mensural98.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.neomensural22.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.neomensural24.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.neomensural32.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.neomensural34.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.neomensural44.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.neomensural48.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.neomensural64.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.neomensural68.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.neomensural68alt.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.neomensural94.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/timesig.neomensural98.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/two.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/unmute.png
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/z.svg
/usr/share/denemo/actions/bitmaps/zero.svg
/usr/share/denemo/actions/block.l
/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/abstractionmovement.scm
/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/ans.scm
/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/commandlist.scm
/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/deprecated.scm
/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/directives.scm
/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/helpsystem.scm
/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/moveandsearch.scm
/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/notationmagick.scm
/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/rhythmandmeter.scm
/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/scheme.scm
/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/selection.scm
/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/types.scm
/usr/share/denemo/actions/denemo.scm
/usr/share/denemo/actions/editscripts/D.C.AlFine.scm
/usr/share/denemo/actions/editscripts/LHFinger.scm
/usr/share/denemo/actions/editscripts/Mute.scm
/usr/share/denemo/actions/editscripts/StaffSize.scm
/usr/share/denemo/actions/editscripts/StringNum.scm
/usr/share/denemo/actions/editscripts/UnknownScoreTag.scm
/usr/share/denemo/actions/incl.l
/usr/share/denemo/actions/init.denemo
/usr/share/denemo/actions/lalr.scm
/usr/share/denemo/actions/lyimport-lexer.scm
/usr/share/denemo/actions/lyimport-parser.scm
/usr/share/denemo/actions/lyimport-todenemo.scm
/usr/share/denemo/actions/lyimport.scm
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/ConvertDrum2GmSingleSelection
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/IntelligentDelete
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/KeyBindings/StartEmacs2KeyShortcut
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/PasteReplaceSelection
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/ReloadDrumHash
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/Select/ApplyToSelection
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/Select/DeleteSelectionLeaveEmpty
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/Select/SelectAllStaffs
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/Select/SelectColumn
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/Select/SelectLeft
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/Select/SelectMeasure
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/Select/SelectRight
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/Select/SelectStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/Select/SelectionToEmptyMeasure
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/ShowLastChange
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/EditMenu/StagedDelete
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Chord-Comparison/DiminishedOrAugmented
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Chord-Comparison/DiminishedOrMinor
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Chord-Comparison/HalfDiminished7OrDiminshed7
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Chord-Comparison/Major7Minor7OrDominant7
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Chord-Comparison/MajorMinorAugmentedOrDiminished
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Chord-Comparison/MajorOrAugmented
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Chord-Comparison/MajorOrMinor
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Chord-Comparison/init.scm
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/Ab-Major
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/Ab-Pentascale
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/Bb-Major
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/Bb-Pentascale
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/C-Major
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/C-Pentascale
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/Db-Major
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/Db-Pentascale
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/Eb-Major
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/Eb-Pentascale
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/F#-Major
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/F#-Pentascale
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/F-Major
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/F-Pentascale
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Aural Training/Identify-Scale-Note/init.scm
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/MIDI/CheckPitches
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/MIDI/Conductor
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/MIDI/FiguredBassExercises
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Note-Reading/BassClefNoteNameSpeedTest
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Note-Reading/CountSteps
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Note-Reading/DiatonicInterval
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Note-Reading/LineNumber
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Note-Reading/LineOrSpace
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Note-Reading/NoteNameSpeedTest
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Note-Reading/ReadingNoteNames
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Note-Reading/ReadingNoteNamesSolfege
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Note-Reading/SpaceNumber
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Note-Reading/StepSkipOrSame
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Note-Reading/UpDownOrSame
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/Educational/Note-Reading/init.scm
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/FileMenu/Import/Import-Lilypond
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/FileMenu/Import/Import-Midi
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/FileMenu/Import/Import-MusicXml
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/FileMenu/OpenMenu/OpenMyDefaultTemplate
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/FileMenu/PrintMenu/Preview4Bars
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/FileMenu/PrintMenu/PrintAccompanistsScore
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/FileMenu/PrintMenu/PrintBassPartWithoutFigures
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/FileMenu/PrintMenu/PrintWithAmbitus
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/HelpMenu/IRC
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/HelpMenu/Tutorial
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/InputMenu/MIDI/AngryDelete
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/InputMenu/MIDI/CheckPitches
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/InputMenu/MIDI/ChordsOverBass
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/InputMenu/MIDI/FiguredBassFilterOn
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/InputMenu/MIDI/FootPedalConductor
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/InputMenu/MIDI/MidiAdvanceOnEdit
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/InputMenu/MIDI/MidiFilterOff
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/MoreMenu/LoadDefaultComposerNumberkeys
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/MoreMenu/LoadSelectDurationComposerNumberkeys
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/MoreMenu/NoOp
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/MoreMenu/OpEight
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/MoreMenu/OpFive
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/MoreMenu/OpFour
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/MoreMenu/OpNine
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/MoreMenu/OpOne
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/MoreMenu/OpSeven
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/MoreMenu/OpSix
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/MoreMenu/OpThree
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/MoreMenu/OpTwo
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/MoreMenu/OpZero
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Bookmarks/BookmarkNamed
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Bookmarks/BookmarkNonPrinting
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Bookmarks/NextBookmark
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Bookmarks/PrevBookmark
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Bookmarks/RehearsalMark
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Bookmarks/SearchBookmark
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Cursor/CursorToHighestNote
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Cursor/CursorToLowestNote
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Cursor/JumpDownOctave
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Cursor/JumpLeft
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Cursor/JumpRight
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Cursor/JumpUpOctave
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Cursor/MoveToMovementBeginning
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Cursor/MoveToMovementEnd
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Cursor/ToggleCursorHighlight
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Cursor/init.scm
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Seek/CheckForIncompleteMeasures
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Seek/FindEditPoint
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Seek/FindNextLowerNote
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Seek/FindNote
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Seek/GoToEmptyMeasure
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Seek/GoToMeasureEnd
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Seek/MoveToPreviousEmptyMeasure
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/NavigationMenu/Seek/NextHigher
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/PlaybackMenu/ConvertMidiForBass
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/PlaybackMenu/DenemoPlayCursorToEnd
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/PlaybackMenu/PitchShift
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/PlaybackMenu/RecordAndConvert
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/PlaybackMenu/RecreateTimebase
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/PlaybackMenu/ToggleConduct
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/PlaybackMenu/ToggleImmediatePlayback
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/PlaybackMenu/TogglePlayAlongPlayback
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/ViewMenu/Zoom/ZoomDialog
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/ViewMenu/Zoom/ZoomIn
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/ViewMenu/Zoom/ZoomOut
/usr/share/denemo/actions/menus/MainMenu/ViewMenu/Zoom/ZoomReset
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddAboveBase/AddLowestUpAugmented4
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddAboveBase/AddLowestUpDiminished5
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddAboveBase/AddLowestUpMajor2
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddAboveBase/AddLowestUpMajor3
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddAboveBase/AddLowestUpMajor6
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddAboveBase/AddLowestUpMajor7
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddAboveBase/AddLowestUpMinor2
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddAboveBase/AddLowestUpMinor3
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddAboveBase/AddLowestUpMinor6
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddAboveBase/AddLowestUpMinor7
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddAboveBase/AddLowestUpPerfect1
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddAboveBase/AddLowestUpPerfect4
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddAboveBase/AddLowestUpPerfect5
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddBelowTop/AddHighestDownAugmented4
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddBelowTop/AddHighestDownDiminished5
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddBelowTop/AddHighestDownMajor2
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddBelowTop/AddHighestDownMajor3
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddBelowTop/AddHighestDownMajor6
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddBelowTop/AddHighestDownMajor7
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddBelowTop/AddHighestDownMinor2
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddBelowTop/AddHighestDownMinor3
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddBelowTop/AddHighestDownMinor6
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddBelowTop/AddHighestDownMinor7
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddBelowTop/AddHighestDownPerfect1
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddBelowTop/AddHighestDownPerfect4
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/AddBelowTop/AddHighestDownPerfect5
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/ChangePrintDuration/ChangePrintDuration0
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/ChangePrintDuration/ChangePrintDuration1
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/ChangePrintDuration/ChangePrintDuration2
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/ChangePrintDuration/ChangePrintDurationBreve
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/ChangePrintDuration/ChangePrintDurationLonga
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/ChangePrintDuration/init.scm
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/Directives/DeleteLilyPondOnChord
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/HideLilyPond
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/ParenthesizeChord
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/Slurs/BeginPhrasingSlur
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/Slurs/EndPhrasingSlur
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/Slurs/ExtendSlur
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/Slurs/ReduceSlur
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/Slurs/SlurDown
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/Slurs/SlurNeutral
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/Slurs/SlurThree
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/Slurs/SlurTwo
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/Slurs/SlurUp
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/Slurs/ToggleBeginPhrasingSlur
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ChordMenu/Slurs/ToggleEndPhrasingSlur
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/ClefMenu/ClefChooser
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/AutoAccidentals
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Barlines/ChooseBarline
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Barlines/ClosingBarline
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Barlines/DoubleBarline
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Barlines/ForceBarline
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Barlines/HalfBarline
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Barlines/RepeatEnd
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Barlines/RepeatEndStart
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Barlines/RepeatStart
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/BeamingOff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/BeamingOn
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/BeatChange
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/BreathMark
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/CadenzaOn
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/DynamicsDialog
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/EndVolta
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/FinishCadenza
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/FreeFermata
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Hide
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/InsertStandaloneDirective
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/LineBreak
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChangeBalance
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChangeChannel
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChangeExpression
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChangeGeneric
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChangeHold2Pedal
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChangeHoldPedal
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChangeLegatoPedal
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChangeModwheel
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChangePan
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChangePortamento
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChangeProgram
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChangeSoftPedal
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChangeSustenutoPedal
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChangeVolume
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ChannelChange
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ClarinetInA
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/ClarinetInBb
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/CloseTransposingInstrument
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/MidiTempo
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/Temperament/StartEqualTemperament
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/Temperament/StartQCMeanTone
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MIDI/init.scm
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/MetronomeMarking
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/OpenFirstTimeBar
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/OpenSecondTimeBar
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Ottava
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/PageBreak
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Print Transpositions/CloseLilyBlock
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Print Transpositions/OpenOctaveDown
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Print Transpositions/OpenOctaveUp
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/RehearsalMark
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/SetBarNumber
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/SmallFontEnd
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/SmallFontStart
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Staff/HideNotes
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Staff/StartStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Staff/StopStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Staff/UnHideNotes
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Tempo
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Tuning/SetTuningAllStaffs
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/Tuning/SetTuningStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/TypesettingOff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Directives/TypesettingOn
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MeasureMenu/AddDuplicateMeasure
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MeasureMenu/Anacrusis
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MeasureMenu/CheckTupletsInMeasure
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MeasureMenu/MergeWithNextMeasure
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MeasureMenu/Repeats/CloseReopenRepeat
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MeasureMenu/Repeats/CloseRepeat
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MeasureMenu/Repeats/EndSecondTimeBar
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MeasureMenu/Repeats/FirstTimeBar
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MeasureMenu/Repeats/OpenRepeat
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MeasureMenu/Repeats/SecondTimeBar
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MeasureMenu/ShortMeasure
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MeasureMenu/SplitMeasure
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MeasureMenu/Upbeat
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/CaptureScore/CaptureMeasures
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/CaptureScore/DeleteCapturedMeasure
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/CaptureScore/InsertCaptureMeasure
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/CreateIntro
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/EvenOutStaffLengths
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/HideMovement
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/MovementPageBreak
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/MvntComment
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/NoteHeadStyles/MovementNoteheadsBaroque
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/NoteHeadStyles/MovementNoteheadsCross
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/NoteHeadStyles/MovementNoteheadsDefault
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/NoteHeadStyles/MovementNoteheadsDelete
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/NoteHeadStyles/MovementNoteheadsDiamond
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/NoteHeadStyles/MovementNoteheadsHarmonic
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/NoteHeadStyles/MovementNoteheadsHarmonic-black
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/NoteHeadStyles/MovementNoteheadsHarmonic-mixed
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/NoteHeadStyles/MovementNoteheadsMensural
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/NoteHeadStyles/MovementNoteheadsNeomensural
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/NoteHeadStyles/MovementNoteheadsPetrucci
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/NoteHeadStyles/MovementNoteheadsSlash
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/NoteHeadStyles/MovementNoteheadsXcircle
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/Print Layout/Indent
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/ReBar
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/SetMovementTempo
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/SwitchMensuralBarlines
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/Titles Etc/MovementPiece
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/Titles Etc/MovementSubtitle
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/MovementMenu/Titles Etc/MovementTitle
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotationMagick/GenerateRhythmFromString/NotationMagick-InsertReversedStringAsBinaryRhythm
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotationMagick/GenerateRhythmFromString/NotationMagick-InsertReversedStringAsReversedBinaryRhythm
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotationMagick/GenerateRhythmFromString/NotationMagick-InsertStringAsBinaryRhythm
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotationMagick/GenerateRhythmFromString/NotationMagick-InsertStringAsReversedBinaryRhythm
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotationMagick/NotationMagick-InsertPoolShuffled
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotationMagick/NotationMagick-MirrorSelectedObjects
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotationMagick/NotationMagick-ReverseSelectedObjects
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotationMagick/NotationMagick-ShuffleSelectedObjects
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotationMagick/NotationMagick-SortSelectionAscending
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotationMagick/NotationMagick-SortSelectionDescending
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotationMagick/NotationMagick-TwelveToneRow
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotationMagick/SingleRandomNote/NotationMagick-InsertNoteFromPool
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotationMagick/SingleRandomNote/NotationMagick-RandomWithinClefRangeChromatic
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotationMagick/SingleRandomNote/NotationMagick-RandomWithinClefRangeDiatonic
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Augment
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Beaming/Beam1234
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Beaming/DeleteBeamingDirective
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Beaming/EndBeam
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Beaming/StartBeam
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/ChangeDuration/ChangeBreve
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/ChangeDuration/ChangeLonga
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/ChordComment
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Diminish
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Directives/DeleteLilyPondOnNote
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/DuplicateChord
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/EditDuration/Breve
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/EditDuration/Longa
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/EditNote/AddDotSelectionSwitcher
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/EditNote/CautionaryAccidental
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/EditNote/ChangeEnharmonicDown
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/EditNote/ChangeEnharmonicUp
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/EditNote/MoveNoteToCursor
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/EditNote/ReminderAccidental
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/EditNote/RemoveDotSelectionSwitcher
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/FingeringsDoublestroke
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/GraceNotes/GraceAfter
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/GraceNotes/GraceNoteSwitcher
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/GraceNotes/InsertTwoGraceNotesBeamed
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/GraceNotes/UnGraceAfter
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/InsertNote/InsertDuration/InsertBreve
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/InsertNote/InsertDuration/InsertLonga
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/InsertNote/InsertDuration/InsertOneNote
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/JoinChords
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/JoinChordsToMergedChord
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Articulations/AccentSelectionSwitcher
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Articulations/StaccatissimoSelectionSwitcher
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Articulations/StaccatoSelectionSwitcher
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Articulations/TenutoSelectionSwitcher
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/FiguredBass/PlaceFiguredBassBelow
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Ornaments/Trill+Above
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Ornaments/Trill+Below
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Ornaments/Upprall
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Strings/Fingerings/Finger0
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Strings/Fingerings/Finger1
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Strings/Fingerings/Finger2
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Strings/Fingerings/Finger3
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Strings/Fingerings/Finger4
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Strings/Fingerings/Finger5
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Strings/LHFinger
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/Strings/StringNum
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextAbove
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/ArbitraryTextAbove
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/Congruentia
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/D.C.AlFine
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/Dynamic Markings/DeleteDynamic
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/Dynamic Markings/Forte
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/Dynamic Markings/Fortissimo
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/Dynamic Markings/Largo
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/Dynamic Markings/MezzoForte
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/Dynamic Markings/MezzoPiano
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/Dynamic Markings/init.scm
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/Glissando
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/ParenthesizeChord
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/ParenthesizeNote
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/Tempo Indications/Allegro
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/Tempo Indications/AllegroAssai
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/Tempo Indications/Andante
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/Tempo Indications/Largo
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Markings/TextMarks/Tempo Indications/Presto
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/NoteheadSizes/NormalSizeNotehead
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/NoteheadSizes/SmallNotehead
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/NoteheadSizes/TinyNotehead
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/ParenthesizeNote
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Percussion/BassDrum
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Percussion/DrumGM2Custom
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Percussion/HiHat
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Percussion/HiHatFoot
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Percussion/HiTom
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Percussion/Ride
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Percussion/RideBell
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Percussion/TimbalesStyle
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/RestEntry/EnterRest
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/RestEntry/InsertBreveRest
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/RestEntry/InsertLongaRest
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/RestEntry/InsertWholeMeasureRest
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/RestEntry/MoveRest
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/RestEntry/MultiMeasureRests
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/RestEntry/WholeMeasureRest
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/SelectDuration/SetBreve
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/SelectDuration/SetLonga
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Slurs/BeginPhrasingSlur
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Slurs/EndPhrasingSlur
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Slurs/ExtendSlur
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Slurs/ReduceSlur
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Slurs/SlurDown
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Slurs/SlurNeutral
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Slurs/SlurThree
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Slurs/SlurTwo
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Slurs/SlurUp
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Slurs/ToggleBeginPhrasingSlur
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Slurs/ToggleEndPhrasingSlur
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/SplitChord
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/StaffChange/ChangeStaffBack
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/StaffChange/ChangeStaffDown
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/StaffChange/ChangeStaffUp
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/StemControl/DesignateVoice
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/StemControl/StartDownStems
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/StemControl/StartUpStems
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/TiedNotes/InsertTiedNoteDuration
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Transpose/ShiftDown
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Transpose/ShiftRealDialogDown
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Transpose/ShiftRealDialogUp
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Transpose/ShiftRealHalfDown
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Transpose/ShiftRealHalfUp
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Transpose/ShiftRealOctaveDown
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Transpose/ShiftRealOctaveUp
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Transpose/ShiftRealWholeDown
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Transpose/ShiftRealWholeUp
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Transpose/ShiftUp
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Tremolo
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Tuplets/NoTupletNumbers
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Tuplets/StartTuplet
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Tuplets/ToggleTripleting
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Tuplets/ToggleTupletBrackets
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/Tuplets/ToggleTupletNumbering
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/init.scm
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/NotesRests/split.scm
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/AccompanistsScore
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/CheckScore
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/DeactivateTimeSignatureStencil
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/DenemoBar
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/EditProlog
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/NormalBeamEndings
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Print Layout/HideEmptyStaffs
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Print Layout/LimitInterSystemSpace
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Print Layout/PaperSize
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Print Layout/ScoreIndent
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/ReduceSystemSpacing
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/ScoreBlockProlog
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/ScoreComment
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/SetFontSize
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/SetThumbnail
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/ScoreArranger
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/ScoreBreakbefore
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/ScoreComposer
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/ScoreCopyright
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/ScoreDedication
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/ScoreInstrument
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/ScoreMeter
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/ScoreOpus
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/ScorePiece
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/ScorePoet
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/ScoreSubsubtitle
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/ScoreSubtitle
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/ScoreTagline
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/ScoreTitle
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/Titles Etc/TitlePage
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/TransposeOctaveUp
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/Score/TransposeScorePrint
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/Ambitus
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/CaptureScore/CaptureMeasuresForStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/CaptureScore/DeleteCapturedMeasureForStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/CaptureScore/InsertCaptureMeasureForStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/ChangeStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/CheckTiesInStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/FixSlursInStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/InstrumentName
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/NonPrintingStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/Numbering/BarNumbers
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/Ossia/CreateOssiaStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/Ossia/HideOssia
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/Ossia/ShowOssia
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/Playback/SetInitialVolumeToZero
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/PrintEffects/ClearStaffProlog
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/PrintEffects/TransposeStaffOutput
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/ShortInstrumentName
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/SimplifyTies
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/SmallerStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/StaffAlias
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/StaffComment
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/StaffGroupings/ChoirStaffEnd
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/StaffGroupings/ChoirStaffStart
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/StaffGroupings/DeleteStaffGroupings
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/StaffGroupings/GrandStaffEnd
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/StaffGroupings/GrandStaffStart
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/StaffGroupings/GroupStaffEnd
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/StaffGroupings/GroupStaffStart
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/StaffGroupings/PianoStaffEnd
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/StaffGroupings/PianoStaffStart
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/StaffOctaveUp
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/TabStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/TinyStaff
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/TinyStaffAllMovements
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/TransposeStaffPrint
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/Voices/CreateParts
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/Voices/MergeRests
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/Voices/VoicePreset1
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/Voices/VoicePreset2
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/Voices/VoicePreset3
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/Voices/VoicePreset4
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/Voices/VoicePresetAutomatic
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/StaffMenu/Voices/VoicesDoublestroke
/usr/share/denemo/actions/menus/ObjectMenu/TimeSig/ChooseTimeSignature
/usr/share/denemo/actions/multilex.scm
/usr/share/denemo/actions/musicgames/ReadingNoteNames.denemo
/usr/share/denemo/actions/mxml2ly2denemo/import_nwctext.scm
/usr/share/denemo/actions/mxml2ly2denemo/lyimport.dia
/usr/share/denemo/actions/mxml2ly2denemo/nwctext.l
/usr/share/denemo/actions/mxml2ly2denemo/sample.nwctext
/usr/share/denemo/actions/mxml2ly2denemo/silex.pdf
/usr/share/denemo/actions/mxml2ly2denemo/silex.tar.gz
/usr/share/denemo/actions/mytest.ly
/usr/share/denemo/actions/notes.l
/usr/share/denemo/actions/quote.l
/usr/share/denemo/actions/silex.scm
/usr/share/denemo/actions/testinclude.ly
/usr/share/denemo/denemoui.xml
/usr/share/denemo/instruments.xml
/usr/share/denemo/pixmaps/accent.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/downbow.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/fermata.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-accidentals--1.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-accidentals--2.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-accidentals-0.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-accidentals-1.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-accidentals-2.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-accidentals-leftparen.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-accidentals-rightparen.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-clefs-alto.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-clefs-alto_change.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-clefs-bass.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-clefs-bass_change.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-clefs-g_8.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-clefs-treble.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-clefs-treble_change.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-dots-dot.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-dots-repeatcolon.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-flags-d3.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-flags-d4.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-flags-d5.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-flags-d6.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-flags-dgrace.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-flags-u3.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-flags-u4.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-flags-u5.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-flags-u6.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-flags-ugrace.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-noteheads--1.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-noteheads--2.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-noteheads-0.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-noteheads-0diamond.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-noteheads-1.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-noteheads-1diamond.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-noteheads-2.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-noteheads-2cross.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-noteheads-2diamond.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-noteheads-2harmonic.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-noteheads-ledgerending.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests--1.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests--2.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests--4.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests-0.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests-0o.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests-1.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests-1o.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests-2.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests-2mensural.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests-3.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests-3mensural.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests-4.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests-4mensural.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests-5.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests-6.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-rests-7.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-accent.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-arpeggio.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-coda.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-dfermata.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-dmarcato.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-downbow.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-downprall.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-dpedalheel.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-dpedaltoe.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-dstaccatissimo.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-flageolet.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-mordent.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-open.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-prall.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-prallmordent.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-prallprall.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-repeatsign.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-reverseturn.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-segno.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-sforzato.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-staccato.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-stopped.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-tenuto.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-thumb.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-trilelement.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-trill-element.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-trill.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-turn.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-ufermata.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-umarcato.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-upbow.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-upedalheel.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-upedaltoe.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-upprall.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-scripts-ustaccatissimo.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-timesig-C2-2.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-timesig-C4-4.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-timesig-old2-2.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-timesig-old2-4.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-timesig-old3-2.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-timesig-old3-4.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-timesig-old4-4.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-timesig-old4-8.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-timesig-old6-4.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-timesig-old6-8.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-timesig-old6-8alt.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-timesig-old9-4.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/feta26-timesig-old9-8.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/icon-note-0.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/icon-note-1.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/icon-note-2.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/icon-note-3.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/icon-note-4.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/icon-rest-0.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/icon-rest-1.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/icon-rest-2.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/icon-rest-3.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/icon-rest-4.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/icon-rest-5.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/icon-template.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/lheel.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/ltoe.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/marcato.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/mordent.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/notehead-0.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/notehead-1.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/notehead-2.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/reverse-turn.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/rheel.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/rtoe.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/staccatissimo.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/staccato.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/tenuto.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/toomany.xbm
/usr/share/denemo/pixmaps/trill.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/turn.svg
/usr/share/denemo/pixmaps/upbow.svg
/usr/share/denemo/soundfonts/A320U.sf2
/usr/share/denemo/templates/Accordion/accordion.denemo
/usr/share/denemo/templates/Early Music/BreveLonga.denemo
/usr/share/denemo/templates/band/BrassBand.denemo
/usr/share/denemo/templates/band/BrassTrio.denemo
/usr/share/denemo/templates/chamber/StringQuartet.denemo
/usr/share/denemo/templates/choral/SATB-Piano.denemo
/usr/share/denemo/templates/choral/SATB.denemo
/usr/share/denemo/templates/choral/TTBB.denemo
/usr/share/denemo/templates/drummap.denemo
/usr/share/denemo/templates/jazz/JazzCombo.denemo
/usr/share/doc/denemo-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/denemo-data/changelog.gz
/usr/share/doc/denemo-data/copyright
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/denemo.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/denemo.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/denemo.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/denemo.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/denemo.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/denemo.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/denemo.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/denemo.mo
/usr/share/pixmaps/denemo.png