Списък на файловете в пакета daptup в wheezy, архитектура all

/etc/apt/apt.conf.d/11daptup
/etc/daptup.conf
/usr/bin/daptup
/usr/share/doc/daptup/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/daptup/README.Debian
/usr/share/doc/daptup/changelog.gz
/usr/share/doc/daptup/copyright
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/daptup.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/daptup.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/daptup.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/daptup.mo
/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/daptup.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/daptup.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/daptup.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/daptup.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/daptup.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/daptup.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/daptup.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/daptup.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/daptup.mo
/usr/share/man/man8/daptup.8.gz