Списък на файловете в пакета cortado в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/cortado/NEWS.gz
/usr/share/doc/cortado/README.Debian
/usr/share/doc/cortado/README.gz
/usr/share/doc/cortado/TODO
/usr/share/doc/cortado/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cortado/changelog.gz
/usr/share/doc/cortado/copyright
/usr/share/doc/cortado/examples/apache2
/usr/share/doc/cortado/examples/javascript.html
/usr/share/doc/cortado/examples/simple.html