Списък на файловете в пакета configure-debian в wheezy, архитектура all

/usr/sbin/configure-debian
/usr/share/configure-debian/configure-debian-debconf
/usr/share/doc/configure-debian/BUGS
/usr/share/doc/configure-debian/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/configure-debian/README
/usr/share/doc/configure-debian/TODO
/usr/share/doc/configure-debian/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/configure-debian/copyright
/usr/share/man/man8/configure-debian.8.gz
/usr/share/menu/configure-debian
/usr/share/pixmaps/configure-debian-48x48.png
/usr/share/pixmaps/configure-debian.xpm