Списък на файловете в пакета cl-modlisp в wheezy, архитектура all

/usr/share/common-lisp/source/modlisp/base.lisp
/usr/share/common-lisp/source/modlisp/demo.lisp
/usr/share/common-lisp/source/modlisp/modlisp.asd
/usr/share/common-lisp/source/modlisp/package.lisp
/usr/share/common-lisp/source/modlisp/utils.lisp
/usr/share/common-lisp/source/modlisp/variables.lisp
/usr/share/common-lisp/systems/modlisp.asd
/usr/share/doc-base/cl-modlisp
/usr/share/doc/cl-modlisp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cl-modlisp/changelog.gz
/usr/share/doc/cl-modlisp/copyright
/usr/share/doc/cl-modlisp/readme.html