Списък на файловете в пакета axiom-graphics-data в wheezy, архитектура all

/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/colorpoly.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/colorwol.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/draw.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/drawIstr.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/drawarc.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/drawcolor.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/drawline.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/drawlines.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/drawpoint.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/drawrect.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/drawstr.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/drwfilled.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/end.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/fillarc.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/fillpoly.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/fillwol.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/header.ps
/usr/lib/axiom-20120501/lib/graph/setup.ps
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/3dobjectgraphicspage9.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/3dobjectgraphicspage9.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/3dobjectgraphicspage9.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage3.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage3.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage3.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage3.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage4.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage4.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage4.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage5.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage5.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage5.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage5.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage6.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage6.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage6.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/assortedgraphicsexamplepage6.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/atanz.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/atanz.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/atanz.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/basic2d.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/basic2d.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/basic2d.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/basic2d.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/bessi.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/bessi.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/bessi.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/bessi.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/bessi3.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/bessi3.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/bessi3.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/bessj.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/bessj.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/bessj.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/beta.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/beta.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/beta.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/coord1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/coord1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/coord1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/coord2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/coord2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/coord2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/coord3.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/coord3.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/coord3.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dalgebraic1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dalgebraic1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dalgebraic1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dalgebraic1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dfunctions1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dfunctions1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dfunctions1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dfunctions1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dparametric1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dparametric1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dparametric1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dparametric1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dpolar1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dpolar1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dpolar1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot2dpolar1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dfunctions1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dfunctions1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dfunctions1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dparametriccurve1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dparametriccurve1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dparametriccurve1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dparametriccurve2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dparametriccurve2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dparametriccurve2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dparametricsurface1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dparametricsurface1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dparametricsurface1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dparametricsurface2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dparametricsurface2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/explot3dparametricsurface2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/expz.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/expz.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/expz.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/foo2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/foo2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/gammaz.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/gammaz.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/gammaz.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage4.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage4.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage4.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage4.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage6.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage6.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage6.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicsexamplepage6.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicspage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicspage2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicspage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/implicitcurvegraphicspage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/knot3.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/knot3.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/knot3.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/listpointsgraphicsexamplepage24.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/listpointsgraphicsexamplepage24.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/listpointsgraphicsexamplepage24.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/listpointsgraphicsexamplepage24.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/listpointsgraphicspage24.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/listpointsgraphicspage24.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/listpointsgraphicspage24.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/listpointsgraphicspage24.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d3.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d3.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d3.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d3.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d4.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d4.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d4.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot2d4.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d3.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d3.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d3.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d4.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d4.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d4.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d5.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d5.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/menuexplot3d5.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/mobius.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/mobius.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/mobius.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage3.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage3.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage3.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage3.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage4.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage4.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage4.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicsexamplepage4.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage4.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage4.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage4.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage4.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage5.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage5.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage5.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/onevariablegraphicspage5.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parabola.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parabola.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parabola.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parabola.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage3.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage3.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage3.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage3.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage4.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage4.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage4.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicsexamplepage4.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage5.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage5.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage5.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage5.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage6.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage6.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage6.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage6.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage7.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage7.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage7.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametriccurvegraphicspage7.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametricsurfacegraphicspage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametricsurfacegraphicspage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametricsurfacegraphicspage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametricsurfacegraphicspage5.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametricsurfacegraphicspage5.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametricsurfacegraphicspage5.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametrictubegraphicspage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametrictubegraphicspage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametrictubegraphicspage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametrictubegraphicspage5.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametrictubegraphicspage5.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/parametrictubegraphicspage5.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage3.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage3.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage3.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage3.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage4.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage4.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage4.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicsexamplepage4.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage4.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage4.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage4.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage4.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage5.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage5.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage5.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/polargraphicspage5.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/saddle.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/saddle.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/saddle.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/segmentbindingxmppage3.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/segmentbindingxmppage3.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/segmentbindingxmppage3.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/segmentbindingxmppage3.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/spacecurvegraphicspage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/spacecurvegraphicspage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/spacecurvegraphicspage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/spacecurvegraphicspage5.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/spacecurvegraphicspage5.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/spacecurvegraphicspage5.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/threedimensionalgraphicsexamplepage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/threedimensionalgraphicsexamplepage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/threedimensionalgraphicsexamplepage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/threedimensionalgraphicsexamplepage10.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/threedimensionalgraphicsexamplepage10.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/threedimensionalgraphicsexamplepage10.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/threedimensionalgraphicsexamplepage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/threedimensionalgraphicsexamplepage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/threedimensionalgraphicsexamplepage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/threedimensionalgraphicsexamplepage6.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/threedimensionalgraphicsexamplepage6.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/threedimensionalgraphicsexamplepage6.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/twovariablegraphicspage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/twovariablegraphicspage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/twovariablegraphicspage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/twovariablegraphicspage3.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/twovariablegraphicspage3.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/twovariablegraphicspage3.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphclippage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphclippage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphclippage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcolorpage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcolorpage1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcolorpage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcolorpage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcolorpage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcolorpage2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcolorpage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcolorpage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcolorpalettepage5.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcolorpalettepage5.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcolorpalettepage5.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcolorpalettepage5.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcoordpage13.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcoordpage13.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcoordpage13.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcoordpage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcoordpage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcoordpage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcoordpage4.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcoordpage4.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcoordpage4.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcoordpage6.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcoordpage6.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphcoordpage6.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphmakeobjectpage4.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphmakeobjectpage4.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphmakeobjectpage4.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedbuildpage10.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedbuildpage10.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedbuildpage10.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedbuildpage28.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedbuildpage28.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedbuildpage28.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage10.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage10.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage10.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage11.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage11.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage11.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage12.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage12.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage12.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage13.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage13.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage13.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage16.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage16.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage16.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage17.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage17.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage17.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage20.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage20.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage20.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage4.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage4.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage4.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage6.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage6.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage6.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage8.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage8.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedoptionspage8.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedparmpage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedparmpage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedparmpage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedparmpage5.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedparmpage5.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedparmpage5.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedparpage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedparpage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedparpage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedparpage6.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedparpage6.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedparpage6.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedplotpage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedplotpage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedplotpage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedplotpage3.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedplotpage3.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphthreedplotpage3.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodappendpage5.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodappendpage5.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodappendpage5.view/graph1
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodappendpage5.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodappendpage5.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodbuildpage24.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodbuildpage24.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodbuildpage24.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodbuildpage24.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodbuildpage38.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodbuildpage38.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodbuildpage38.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodbuildpage38.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodbuildpage43.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodbuildpage43.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodbuildpage43.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodbuildpage43.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage10.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage10.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage10.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage10.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage3.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage3.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage3.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage3.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage4.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage4.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage4.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage4.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage5.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage5.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage5.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage5.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage6.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage6.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage6.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage6.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage7.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage7.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage7.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage7.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage8.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage8.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage8.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage8.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage9.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage9.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage9.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodoptionspage9.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage5.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage5.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage5.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage5.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage6.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage6.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage6.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodparpage6.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplanepage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplanepage2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplanepage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplanepage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplotpage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplotpage1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplotpage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplotpage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplotpage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplotpage2.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplotpage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplotpage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplotpage4.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplotpage4.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplotpage4.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/uggraphtwodplotpage4.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogcolorarrpage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogcolorarrpage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogcolorarrpage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogcompfunspage3.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogcompfunspage3.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogcompfunspage3.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogdrawingpage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogdrawingpage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogdrawingpage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogdrawingpage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogdrawingpage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogdrawingpage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogdrawingpage5.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogdrawingpage5.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogdrawingpage5.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprognewtonpage10.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprognewtonpage10.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprognewtonpage10.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprognewtonpage11.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprognewtonpage11.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprognewtonpage11.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogplcpage10.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogplcpage10.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogplcpage10.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogribbonpage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogribbonpage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogribbonpage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogvecfieldspage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogvecfieldspage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintprogvecfieldspage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintrographicspage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintrographicspage1.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintrographicspage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintrographicspage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintrographicspage2.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintrographicspage2.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugintrographicspage2.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugpackagespackagespage7.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugpackagespackagespage7.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugpackagespackagespage7.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage26.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage26.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage26.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage27.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage27.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage27.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage28.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage28.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage28.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage29.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage29.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage29.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage30.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage30.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage30.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage31.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage31.view/graph0
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage31.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage31.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage32.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage32.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/ugproblemnumericpage32.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/viewportpage1.view/data
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/viewportpage1.view/image.bm
/usr/share/doc/axiom-doc/viewports/viewportpage1.view/image.xpm
/usr/share/doc/axiom-graphics-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/axiom-graphics-data/changelog.gz
/usr/share/doc/axiom-graphics-data/copyright