Списък на файловете в пакета aptitude-doc-en в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc-base/aptitude-doc-en
/usr/share/doc/aptitude-doc-en/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/aptitude-doc-en/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/aptitude-doc-en/changelog.gz
/usr/share/doc/aptitude-doc-en/copyright
/usr/share/doc/aptitude/html/en/aptitude.css
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch01.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch01s01.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch01s01s01.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch01s01s02.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch01s01s03.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch01s01s04.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch01s01s05.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch01s02.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s01.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s01s01.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s01s02.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s01s03.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s01s04.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s02.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s02s01.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s02s02.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s02s03.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s02s04.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s02s05.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s02s06.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s03.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s03s01.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s03s02.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s03s03.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s03s04.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s03s05.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s04.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s04s01.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s04s02.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s04s03.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s04s04.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s04s05.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s05.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s05s01.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s05s02.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s05s03.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s05s04.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s05s05.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s05s06.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch02s06.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch03.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ch04.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/become-root-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/broken-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/caution.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/colors-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/dselect-theme.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/expand-once-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/expand-thrice-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/expand-twice-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/home.gif
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/important.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/info-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/install-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/limit-result-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/limit-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/menu-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/mine-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/mine-snapshot2.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/mine-snapshot3.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/mine-snapshot4.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/mine-snapshot5.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/next.gif
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/note.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/prev.gif
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/preview-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/safety-cost-level-diagram.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/search-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/solution-explanation-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/solution-reject-and-approve-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/solution-screen-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/solution-screen-snapshot2.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/solution-screen-snapshot3.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/solution-screen-snapshot4.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/solution-screen-snapshot5.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/solution-story-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/start-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/tip.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/trust-snapshot.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/up.gif
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/vertical-split-theme.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/views-tab-bar.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/images/warning.png
/usr/share/doc/aptitude/html/en/index.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idm32288.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idm36864.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3022368.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3028144.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3035000.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3039208.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3042992.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3047840.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3055312.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3061912.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3065768.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3077272.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3086488.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3113304.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3120704.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3126320.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3133824.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3341232.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3353032.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3401848.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3469040.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3525768.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3530520.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3534488.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3546584.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp3553328.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp5024416.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp5028744.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp5034928.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp5039080.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp5043472.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp5049000.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/ld-idp5051928.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/pr01.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/pr01s01.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/pr01s02.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/pr01s03.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/pr01s04.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/pr01s04s01.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/pr01s04s02.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/pr01s04s03.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/rn01.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/rn01re01.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/rn01re02.html
/usr/share/doc/aptitude/html/en/rn01re03.html