Списък на файловете в пакета apt-listchanges в wheezy, архитектура all

/etc/apt/apt.conf.d/20listchanges
/usr/bin/apt-listchanges
/usr/share/apt-listchanges/ALCConfig.py
/usr/share/apt-listchanges/ALChacks.py
/usr/share/apt-listchanges/AptListChangesGtk.py
/usr/share/apt-listchanges/DebianFiles.py
/usr/share/apt-listchanges/apt-listchanges.glade
/usr/share/apt-listchanges/apt_listchanges.py
/usr/share/doc/apt-listchanges/README.Debian
/usr/share/doc/apt-listchanges/TODO
/usr/share/doc/apt-listchanges/changelog.gz
/usr/share/doc/apt-listchanges/copyright
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/apt-listchanges.mo
/usr/share/man/es/man1/apt-listchanges.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/apt-listchanges.1.gz
/usr/share/man/man1/apt-listchanges.1.gz
/usr/share/python-support/apt-listchanges.private