Списък на файловете в пакета lighttpd-modules-ldap в trixie, архитектура ppc64el

/usr/lib/lighttpd/mod_authn_ldap.so
/usr/lib/lighttpd/mod_vhostdb_ldap.so
/usr/share/doc/lighttpd-modules-ldap