Списък на файловете в пакета wsdd2 в trixie, архитектура armhf

/lib/systemd/system/wsdd2.service
/usr/sbin/wsdd2
/usr/share/doc/wsdd2/README.md
/usr/share/doc/wsdd2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wsdd2/copyright
/usr/share/man/man8/wsdd2.8.gz