Списък на файловете в пакета libmaven-javadoc-plugin-java в trixie, архитектура all

/usr/share/doc/libmaven-javadoc-plugin-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmaven-javadoc-plugin-java/copyright
/usr/share/maven-repo/org/apache/maven/plugins/maven-javadoc-plugin/3.4.1/maven-javadoc-plugin-3.4.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/maven/plugins/maven-javadoc-plugin/3.4.1/maven-javadoc-plugin-3.4.1.pom