Списък на файловете в пакета mlpost в stretch, архитектура s390x

/usr/bin/mlpost
/usr/share/doc/mlpost/FAQ
/usr/share/doc/mlpost/README.txt
/usr/share/doc/mlpost/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mlpost/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/mlpost/changelog.gz
/usr/share/doc/mlpost/copyright
/usr/share/doc/mlpost/examples/examples.tar.gz
/usr/share/man/man1/mlpost.1.gz