Списък на файловете в пакета mate-notification-daemon в stretch, архитектура s390x

/usr/bin/mate-notification-properties
/usr/lib/mate-notification-daemon/mate-notification-daemon
/usr/lib/s390x-linux-gnu/mate-notification-daemon/engines/libcoco.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/mate-notification-daemon/engines/libnodoka.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/mate-notification-daemon/engines/libslider.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/mate-notification-daemon/engines/libstandard.so
/usr/share/applications/mate-notification-properties.desktop
/usr/share/dbus-1/services/org.freedesktop.mate.Notifications.service
/usr/share/doc/mate-notification-daemon/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mate-notification-daemon/changelog.gz
/usr/share/doc/mate-notification-daemon/copyright