Списък на файловете в пакета libpython2.7 в stretch, архитектура s390x

/usr/lib/python2.7/config-s390x-linux-gnu/libpython2.7.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libpython2.7.so.1
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libpython2.7.so.1.0
/usr/share/doc/libpython2.7
/usr/share/lintian/overrides/libpython2.7