Списък на файловете в пакета libnss-ldapd в stretch, архитектура s390x

/lib/s390x-linux-gnu/libnss_ldap.so.2
/usr/share/doc/libnss-ldapd/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libnss-ldapd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnss-ldapd/changelog.gz
/usr/share/doc/libnss-ldapd/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libnss-ldapd