Списък на файловете в пакета liblog4cplus-dev в stretch, архитектура s390x

/usr/include/log4cplus/appender.h
/usr/include/log4cplus/asyncappender.h
/usr/include/log4cplus/boost/deviceappender.hxx
/usr/include/log4cplus/clogger.h
/usr/include/log4cplus/config.hxx
/usr/include/log4cplus/config/defines.hxx
/usr/include/log4cplus/config/macosx.h
/usr/include/log4cplus/config/win32.h
/usr/include/log4cplus/config/windowsh-inc.h
/usr/include/log4cplus/configurator.h
/usr/include/log4cplus/consoleappender.h
/usr/include/log4cplus/fileappender.h
/usr/include/log4cplus/fstreams.h
/usr/include/log4cplus/helpers/appenderattachableimpl.h
/usr/include/log4cplus/helpers/fileinfo.h
/usr/include/log4cplus/helpers/lockfile.h
/usr/include/log4cplus/helpers/loglog.h
/usr/include/log4cplus/helpers/logloguser.h
/usr/include/log4cplus/helpers/pointer.h
/usr/include/log4cplus/helpers/property.h
/usr/include/log4cplus/helpers/queue.h
/usr/include/log4cplus/helpers/sleep.h
/usr/include/log4cplus/helpers/snprintf.h
/usr/include/log4cplus/helpers/socket.h
/usr/include/log4cplus/helpers/socketbuffer.h
/usr/include/log4cplus/helpers/stringhelper.h
/usr/include/log4cplus/helpers/thread-config.h
/usr/include/log4cplus/helpers/timehelper.h
/usr/include/log4cplus/hierarchy.h
/usr/include/log4cplus/hierarchylocker.h
/usr/include/log4cplus/internal/cygwin-win32.h
/usr/include/log4cplus/internal/env.h
/usr/include/log4cplus/internal/internal.h
/usr/include/log4cplus/internal/socket.h
/usr/include/log4cplus/layout.h
/usr/include/log4cplus/log4judpappender.h
/usr/include/log4cplus/logger.h
/usr/include/log4cplus/loggingmacros.h
/usr/include/log4cplus/loglevel.h
/usr/include/log4cplus/mdc.h
/usr/include/log4cplus/ndc.h
/usr/include/log4cplus/nteventlogappender.h
/usr/include/log4cplus/nullappender.h
/usr/include/log4cplus/qt4debugappender.h
/usr/include/log4cplus/socketappender.h
/usr/include/log4cplus/spi/appenderattachable.h
/usr/include/log4cplus/spi/factory.h
/usr/include/log4cplus/spi/filter.h
/usr/include/log4cplus/spi/loggerfactory.h
/usr/include/log4cplus/spi/loggerimpl.h
/usr/include/log4cplus/spi/loggingevent.h
/usr/include/log4cplus/spi/objectregistry.h
/usr/include/log4cplus/spi/rootlogger.h
/usr/include/log4cplus/streams.h
/usr/include/log4cplus/syslogappender.h
/usr/include/log4cplus/tchar.h
/usr/include/log4cplus/thread/impl/syncprims-impl.h
/usr/include/log4cplus/thread/impl/syncprims-pthreads.h
/usr/include/log4cplus/thread/impl/syncprims-win32.h
/usr/include/log4cplus/thread/impl/threads-impl.h
/usr/include/log4cplus/thread/impl/tls.h
/usr/include/log4cplus/thread/syncprims-pub-impl.h
/usr/include/log4cplus/thread/syncprims.h
/usr/include/log4cplus/thread/threads.h
/usr/include/log4cplus/tracelogger.h
/usr/include/log4cplus/tstring.h
/usr/include/log4cplus/version.h
/usr/include/log4cplus/win32consoleappender.h
/usr/include/log4cplus/win32debugappender.h
/usr/lib/s390x-linux-gnu/liblog4cplus-1.1.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/liblog4cplus.a
/usr/lib/s390x-linux-gnu/liblog4cplus.la
/usr/lib/s390x-linux-gnu/liblog4cplus.so
/usr/share/doc/liblog4cplus-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblog4cplus-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/liblog4cplus-dev/copyright