Списък на файловете в пакета libgtk-3-0 в stretch, архитектура s390x

/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-am-et.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-broadway.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-cedilla.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-cyrillic-translit.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-inuktitut.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-ipa.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-multipress.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-thai.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-ti-er.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-ti-et.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-viqr.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-xim.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/printbackends/libprintbackend-cloudprint.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/printbackends/libprintbackend-cups.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/printbackends/libprintbackend-file.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/printbackends/libprintbackend-lpr.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/printbackends/libprintbackend-test.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libgdk-3.so.0
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libgdk-3.so.0.2200.11
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libgtk-3-0/gtk-query-immodules-3.0
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libgtk-3.so.0
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libgtk-3.so.0.2200.11
/usr/share/doc/libgtk-3-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libgtk-3-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgtk-3-0/README
/usr/share/doc/libgtk-3-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgtk-3-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libgtk-3-0/copyright