Списък на файловете в пакета dzedit в stretch, архитектура s390x

/usr/bin/dzeX11
/usr/bin/dzedit
/usr/share/doc/dzedit/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/dzedit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dzedit/copyright
/usr/share/man/man1/dzeX11.1.gz
/usr/share/man/man1/dzedit.1.gz