Списък на файловете в пакета ocaml-base в stretch, архитектура ppc64el

/usr/lib/ocaml/graphics.cma
/usr/lib/ocaml/stublibs/dllgraphics.so
/usr/share/doc/ocaml-base/README.Debian
/usr/share/doc/ocaml-base/README.gz
/usr/share/doc/ocaml-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ocaml-base/changelog.gz
/usr/share/doc/ocaml-base/copyright