Списък на файловете в пакета libmad-ocaml-dev в stretch, архитектура ppc64el

/usr/lib/ocaml/mad/META
/usr/lib/ocaml/mad/libmad_stubs.a
/usr/lib/ocaml/mad/mad.cma
/usr/lib/ocaml/mad/mad.cmi
/usr/lib/ocaml/mad/mad.mli
/usr/share/doc-base/libmad-ocaml-dev
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/README
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/copyright
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/examples/Makefile
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/examples/Makefile.decode_msg
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/examples/Makefile.mp32wav
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/examples/Makefile.mp32wav.in
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/examples/Makefile.mp3info
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/examples/Makefile.mp3info.in
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/examples/OCamlMakefile.gz
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/examples/configure.ac.gz
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/examples/configure.gz
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/examples/decode_msg.ml
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/examples/mp32wav.ml.gz
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/examples/mp3info.ml
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/html/Mad.html
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/html/index.html
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/html/index_attributes.html
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/html/index_class_types.html
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/html/index_classes.html
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/html/index_exceptions.html
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/html/index_extensions.html
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/html/index_methods.html
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/html/index_module_types.html
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/html/index_modules.html
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/html/index_types.html
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/html/index_values.html
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/html/style.css
/usr/share/doc/libmad-ocaml-dev/html/type_Mad.html
/var/lib/ocaml/lintian/libmad-ocaml-dev.info
/var/lib/ocaml/md5sums/libmad-ocaml-dev.md5sums