Списък на файловете в пакета gir1.2-lightdm-1 в stretch, архитектура ppc64el

/usr/lib/girepository-1.0/LightDM-1.typelib
/usr/share/doc/gir1.2-lightdm-1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gir1.2-lightdm-1/changelog.gz
/usr/share/doc/gir1.2-lightdm-1/copyright