Списък на файловете в пакета dibbler-server в stretch, архитектура ppc64el

/etc/dibbler/server.conf
/etc/init.d/dibbler-server
/usr/sbin/dibbler-server
/usr/share/doc/dibbler-server/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dibbler-server/changelog.Debian.ppc64el.gz
/usr/share/doc/dibbler-server/changelog.gz
/usr/share/doc/dibbler-server/copyright
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-3classes.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-addrparams.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-auth.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-bulk-lq.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-client-classification.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-extraopts.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-fqdn.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-guess-mode.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-leasequery.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-per-client.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-prefix-delegation.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-relay-interface-id.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-relay.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-route.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-script.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-stateless.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-subnet.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-ta.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server-win32.conf
/usr/share/doc/dibbler-server/examples/server.conf
/usr/share/man/man8/dibbler-server.8.gz