Списък на файловете в пакета libmirisdr0 в stretch, архитектура mipsel

/lib/udev/rules.d/60-libmirisdr0.rules
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libmirisdr.so.0
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libmirisdr.so.0.0.0
/usr/share/doc/libmirisdr0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmirisdr0/changelog.Debian.mipsel.gz
/usr/share/doc/libmirisdr0/copyright