Списък на файловете в пакета libchm1 в stretch, архитектура mipsel

/usr/lib/libchm.so.1
/usr/lib/libchm.so.1.0.0
/usr/share/doc/libchm1/AUTHORS
/usr/share/doc/libchm1/NEWS.gz
/usr/share/doc/libchm1/README.gz
/usr/share/doc/libchm1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libchm1/changelog.Debian.mipsel.gz
/usr/share/doc/libchm1/changelog.gz
/usr/share/doc/libchm1/copyright
/usr/share/doc/libchm1/examples/ChmLib-ce.zip
/usr/share/doc/libchm1/examples/ChmLib-ds6.zip
/usr/share/doc/libchm1/mozilla_helper.sh