Списък на файловете в пакета libburn-dev в stretch, архитектура mipsel

/usr/include/libburn/libburn.h
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libburn.a
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libburn.so
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/pkgconfig/libburn-1.pc
/usr/share/doc/libburn-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libburn-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libburn-dev/README.gz
/usr/share/doc/libburn-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libburn-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libburn-dev/copyright