Списък на файловете в пакета gmrun в stretch, архитектура mipsel

/etc/gmrunrc
/usr/bin/gmrun
/usr/share/doc/gmrun/README.Debian
/usr/share/doc/gmrun/README.gz
/usr/share/doc/gmrun/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gmrun/changelog.gz
/usr/share/doc/gmrun/copyright
/usr/share/gmrun/gmrunrc
/usr/share/man/man1/gmrun.1.gz
/usr/share/menu/gmrun