Списък на файловете в пакета edbrowse в stretch, архитектура mipsel

/usr/bin/edbrowse
/usr/share/doc-base/edbrowse
/usr/share/doc/edbrowse/README.gz
/usr/share/doc/edbrowse/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/edbrowse/changelog.Debian.mipsel.gz
/usr/share/doc/edbrowse/changelog.gz
/usr/share/doc/edbrowse/copyright
/usr/share/doc/edbrowse/examples/jsrt.gz
/usr/share/doc/edbrowse/examples/sample.ebrc.gz
/usr/share/doc/edbrowse/examples/sample_fr.ebrc.gz
/usr/share/doc/edbrowse/usersguide.html
/usr/share/doc/edbrowse/usersguide_fr.html
/usr/share/lintian/overrides/edbrowse
/usr/share/man/man1/edbrowse.1.gz