Списък на файловете в пакета parted в stretch, архитектура mips64el

/sbin/parted
/sbin/partprobe
/usr/share/doc/parted/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/parted/changelog.gz
/usr/share/doc/parted/copyright
/usr/share/lintian/overrides/parted
/usr/share/man/man8/parted.8.gz
/usr/share/man/man8/partprobe.8.gz