Списък на файловете в пакета libwildmagic-examples в stretch, архитектура mips64el

/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/BillboardNodes/BillboardNodes
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/BlendedAnimations/BlendedAnimations
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/BlendedTerrain/BlendedTerrain
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/BspNodes/BspNodes
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/BumpMaps/BumpMaps
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/CameraAndLightNodes/CameraAndLightNodes
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/Castle/Castle
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/ClodMeshes/ClodMeshes
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/CubeMaps/CubeMaps
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/DlodNodes/DlodNodes
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/GlossMaps/GlossMaps
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/InverseKinematics/InverseKinematics
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/Lights/Lights
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/MaterialTextures/MaterialTextures
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/MorphControllers/MorphControllers
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/MorphFaces/MorphFaces
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/MultipleRenderTargets/MultipleRenderTargets
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/NonuniformScale/NonuniformScale
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/ParticleSystems/ParticleSystems
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/PlanarReflections/PlanarReflections
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/PlanarShadows/PlanarShadows
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/PointSystems/PointSystems
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/PolygonOffsets/PolygonOffsets
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/Polysegments/Polysegments
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/Portals/Portals
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/ProjectedTextures/ProjectedTextures
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/ReflectionsAndShadows/ReflectionsAndShadow
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/RenderToTexture/RenderToTexture
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/ScreenPolygons/ScreenPolygons
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/ShadowMaps/ShadowMaps
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/SkinnedBiped/SkinnedBiped
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/Skinning/Skinning
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/SortFaces/SortFaces
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/SphereMaps/SphereMaps
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/SurfaceMeshes/SurfaceMeshes
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/SwitchNodes/SwitchNodes
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/Terrains/Terrains
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/TriStripsFans/TriStripsFans
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/VertexTextures/VertexTextures
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/VolumeFog/VolumeFog
/usr/lib/libwildmagic/SampleGraphics/VolumeTextures/VolumeTextures
/usr/lib/libwildmagic/SampleImagics/AdaptiveSkeletonClimbing2/AdaptiveSkeletonClimbing2
/usr/lib/libwildmagic/SampleImagics/AdaptiveSkeletonClimbing3/AdaptiveSkeletonClimbing3
/usr/lib/libwildmagic/SampleImagics/BinaryOperations/BinaryOperations
/usr/lib/libwildmagic/SampleImagics/ConformalMapping/ConformalMapping
/usr/lib/libwildmagic/SampleImagics/ExtractLevelCurves/ExtractLevelCurves
/usr/lib/libwildmagic/SampleImagics/ExtractLevelSurfacesCubes/ExtractLevelSurfacesCubes
/usr/lib/libwildmagic/SampleImagics/ExtractLevelSurfacesTetra/ExtractLevelSurfacesTetra
/usr/lib/libwildmagic/SampleImagics/ExtractRidges/ExtractRidges
/usr/lib/libwildmagic/SampleImagics/GpuGaussianBlur2/GpuGaussianBlur2
/usr/lib/libwildmagic/SampleImagics/GpuGaussianBlur3/GpuGaussianBlur3
/usr/lib/libwildmagic/SampleImagics/ImViewer/ImViewer
/usr/lib/libwildmagic/SampleImagics/VolumeRenderer/VolumeRenderer
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/BSplineCurveFitter/BSplineCurveFitter
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/BSplineFitContinuous/BSplineFitContinuous
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/BSplineSurfaceFitter/BSplineSurfaceFitter
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/Boolean2D/Boolean2D
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/BooleanIntervalRectangle/BooleanIntervalRectangle
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/ClipMesh/ClipMesh
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/ClodPolyline/ClodPolyline
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/ConvexHull2D/ConvexHull2D
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/ConvexHull3D/ConvexHull3D
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/Delaunay2D/Delaunay2D
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/Delaunay2DInsertRemove/Delaunay2DInsertRemove
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/Delaunay3D/Delaunay3D
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/DistancePointEllipseEllipsoid/DistancePointEllipseEllipsoid
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/DrawImplicitSurface/DrawImplicitSurface
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/GeodesicHeightField/GeodesicHeightField
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/GeodesicPaths/GeodesicPaths
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/GpuRootFinder/GpuRootFinder
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/IntersectConvexPolyhedra/IntersectConvexPolyhedra
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/IntersectInfiniteCylinders/IntersectInfiniteCylinders
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/IntersectTriangleCylinder/IntersectTriangleCylinder
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/IntersectionEllipsesEllipsoids/IntersectionEllipsesEllipsoids
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/MapTextureToQuad/MapTextureToQuad
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/MeshEnvelope/MeshEnvelope
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/MinimalCycleBasis/MinimalCycleBasis
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/NoniterativeEigensolver/NoniterativeEigensolver
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/NonlocalBlowup/NonlocalBlowup
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/PointInPolyhedron/PointInPolyhedron
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/QuadraticFreeForm2D/QuadraticFreeForm2D
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/ThinPlateSplines/ThinPlateSplines
/usr/lib/libwildmagic/SampleMathematics/Triangulation/Triangulation
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/BSplineCurveExamples/BSplineCurveExamples
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/BallHill/BallHill
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/BallRubberBand/BallRubberBand
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/BeadSlide/BeadSlide
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/BouncingBall/BouncingBall
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/BouncingSpheres/BouncingSpheres
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/BouncingTetrahedra/BouncingTetrahedra
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/Cloth/Cloth
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/CollisionsBoundTree/CollisionsBoundTree
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/CollisionsMovingSphereTriangle/CollisionsMovingSphereTriangle
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/CollisionsMovingSpheres/CollisionsMovingSpheres
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/DoublePendulum/DoublePendulum
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/ExtremalQuery/ExtremalQuery
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/FlowingSkirt/FlowingSkirt
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/Fluids2D/Fluids2D
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/Fluids3D/Fluids3D
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/FoucaultPendulum/FoucaultPendulum
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/FreeFormDeformation/FreeFormDeformation
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/FreeTopFixedTip/FreeTopFixedTip
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/GelatinBlob/GelatinBlob
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/GelatinCube/GelatinCube
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/GpuFluids2D/GpuFluids2D
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/HelixTubeSurface/HelixTubeSurface
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/IntersectingBoxes/IntersectingBoxes
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/IntersectingRectangles/IntersectingRectangles
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/KeplerPolarForm/KeplerPolarForm
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/MassPulleySpringSystem/MassPulleySpringSystem
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/NURBSCurveExample/NURBSCurveExample
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/PolygonDistance/PolygonDistance
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/PolyhedronDistance/PolyhedronDistance
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/Rope/Rope
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/RoughPlaneFlatBoard/RoughPlaneFlatBoard
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/RoughPlaneParticle1/RoughPlaneParticle1
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/RoughPlaneParticle2/RoughPlaneParticle2
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/RoughPlaneSolidBox/RoughPlaneSolidBox
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/RoughPlaneThinRod1/RoughPlaneThinRod1
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/RoughPlaneThinRod2/RoughPlaneThinRod2
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/SimplePendulum/SimplePendulum
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/SimplePendulumFriction/SimplePendulumFriction
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/WaterDropFormation/WaterDropFormation
/usr/lib/libwildmagic/SamplePhysics/WrigglingSnake/WrigglingSnake
/usr/share/doc/libwildmagic-examples/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libwildmagic-examples/changelog.Debian.mips64el.gz
/usr/share/doc/libwildmagic-examples/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libwildmagic-examples
/usr/share/man/man3/libwildmagic-examples.3.gz