Списък на файловете в пакета resource-agents в stretch, архитектура mips

/etc/ha.d/shellfuncs
/usr/include/heartbeat/agent_config.h
/usr/lib/heartbeat/findif
/usr/lib/heartbeat/send_arp
/usr/lib/heartbeat/send_ua
/usr/lib/heartbeat/sfex_daemon
/usr/lib/heartbeat/tickle_tcp
/usr/lib/ocf/lib/heartbeat/apache-conf.sh
/usr/lib/ocf/lib/heartbeat/findif.sh
/usr/lib/ocf/lib/heartbeat/http-mon.sh
/usr/lib/ocf/lib/heartbeat/mysql-common.sh
/usr/lib/ocf/lib/heartbeat/nfsserver-redhat.sh
/usr/lib/ocf/lib/heartbeat/ocf-binaries
/usr/lib/ocf/lib/heartbeat/ocf-directories
/usr/lib/ocf/lib/heartbeat/ocf-distro
/usr/lib/ocf/lib/heartbeat/ocf-rarun
/usr/lib/ocf/lib/heartbeat/ocf-returncodes
/usr/lib/ocf/lib/heartbeat/ocf-shellfuncs
/usr/lib/ocf/lib/heartbeat/ora-common.sh
/usr/lib/ocf/lib/heartbeat/sapdb-nosha.sh
/usr/lib/ocf/lib/heartbeat/sapdb.sh
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/.ocf-binaries
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/.ocf-directories
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/.ocf-returncodes
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/.ocf-shellfuncs
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/AoEtarget
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/AudibleAlarm
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/CTDB
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/ClusterMon
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/Delay
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/Dummy
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/EvmsSCC
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/Evmsd
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/Filesystem
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/ICP
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/IPaddr
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/IPaddr2
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/IPsrcaddr
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/IPv6addr
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/LVM
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/LinuxSCSI
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/MailTo
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/ManageRAID
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/ManageVE
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/Pure-FTPd
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/Raid1
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/Route
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/SAPDatabase
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/SAPInstance
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/SendArp
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/ServeRAID
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/SphinxSearchDaemon
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/Squid
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/Stateful
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/SysInfo
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/VIPArip
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/VirtualDomain
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/WAS
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/WAS6
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/WinPopup
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/Xen
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/Xinetd
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/anything
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/apache
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/asterisk
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/awseip
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/awsvip
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/clvm
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/conntrackd
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/db2
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/dhcpd
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/dnsupdate
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/docker
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/eDir88
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/ethmonitor
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/exportfs
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/fio
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/galera
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/garbd
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/iSCSILogicalUnit
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/iSCSITarget
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/ids
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/iface-bridge
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/iface-vlan
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/iscsi
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/jboss
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/kamailio
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/ldirectord
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/lxc
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/mysql
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/mysql-proxy
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/nagios
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/named
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/nfsnotify
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/nfsserver
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/nginx
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/oracle
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/oralsnr
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/pgagent
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/pgsql
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/pingd
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/portblock
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/postfix
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/pound
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/proftpd
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/rabbitmq-cluster
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/redis
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/rsyncd
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/rsyslog
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/scsi2reservation
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/sfex
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/sg_persist
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/slapd
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/symlink
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/syslog-ng
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/tomcat
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/varnish
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/vmware
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/vsftpd
/usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/zabbixserver
/usr/lib/ocf/resource.d/redhat
/usr/sbin/ocf-tester
/usr/sbin/ocft
/usr/sbin/rhev-check.sh
/usr/sbin/sfex_init
/usr/sbin/sfex_stat
/usr/share/cluster/ASEHAagent.sh
/usr/share/cluster/SAPDatabase
/usr/share/cluster/SAPInstance
/usr/share/cluster/apache.metadata
/usr/share/cluster/apache.sh
/usr/share/cluster/bind-mount.sh
/usr/share/cluster/clusterfs.sh
/usr/share/cluster/db2.sh
/usr/share/cluster/fs.sh
/usr/share/cluster/ip.sh
/usr/share/cluster/lvm.metadata
/usr/share/cluster/lvm.sh
/usr/share/cluster/lvm_by_lv.sh
/usr/share/cluster/lvm_by_vg.sh
/usr/share/cluster/mysql.metadata
/usr/share/cluster/mysql.sh
/usr/share/cluster/named.metadata
/usr/share/cluster/named.sh
/usr/share/cluster/netfs.sh
/usr/share/cluster/nfsclient.sh
/usr/share/cluster/nfsexport.sh
/usr/share/cluster/nfsserver.sh
/usr/share/cluster/ocf-shellfuncs
/usr/share/cluster/openldap.metadata
/usr/share/cluster/openldap.sh
/usr/share/cluster/oracledb.sh
/usr/share/cluster/oradg.metadata
/usr/share/cluster/oradg.sh
/usr/share/cluster/orainstance.metadata
/usr/share/cluster/orainstance.sh
/usr/share/cluster/oralistener.metadata
/usr/share/cluster/oralistener.sh
/usr/share/cluster/postgres-8.metadata
/usr/share/cluster/postgres-8.sh
/usr/share/cluster/relaxng/ra-api-1-modified.dtd
/usr/share/cluster/relaxng/ra2man.xsl
/usr/share/cluster/relaxng/ra2ref.xsl
/usr/share/cluster/relaxng/ra2rng.xsl
/usr/share/cluster/relaxng/resources.rng.head
/usr/share/cluster/relaxng/resources.rng.mid
/usr/share/cluster/relaxng/resources.rng.tail
/usr/share/cluster/samba.metadata
/usr/share/cluster/samba.sh
/usr/share/cluster/script.sh
/usr/share/cluster/service.sh
/usr/share/cluster/smb.sh
/usr/share/cluster/svclib_nfslock
/usr/share/cluster/tomcat-5.metadata
/usr/share/cluster/tomcat-5.sh
/usr/share/cluster/tomcat-6.metadata
/usr/share/cluster/tomcat-6.sh
/usr/share/cluster/utils/config-utils.sh
/usr/share/cluster/utils/fs-lib.sh
/usr/share/cluster/utils/httpd-parse-config.pl
/usr/share/cluster/utils/member_util.sh
/usr/share/cluster/utils/messages.sh
/usr/share/cluster/utils/named-parse-config.pl
/usr/share/cluster/utils/ra-skelet.sh
/usr/share/cluster/utils/tomcat-parse-config.pl
/usr/share/cluster/vm.sh
/usr/share/doc/resource-agents/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/resource-agents/README.webapps.gz
/usr/share/doc/resource-agents/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/resource-agents/changelog.gz
/usr/share/doc/resource-agents/copyright
/usr/share/lintian/overrides/resource-agents
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_AoEtarget.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_AudibleAlarm.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_CTDB.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_ClusterMon.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_Delay.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_Dummy.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_EvmsSCC.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_Evmsd.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_Filesystem.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_ICP.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_IPaddr.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_IPaddr2.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_IPsrcaddr.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_IPv6addr.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_LVM.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_LinuxSCSI.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_MailTo.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_ManageRAID.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_ManageVE.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_Pure-FTPd.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_Raid1.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_Route.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_SAPDatabase.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_SAPInstance.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_SendArp.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_ServeRAID.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_SphinxSearchDaemon.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_Squid.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_Stateful.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_SysInfo.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_VIPArip.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_VirtualDomain.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_WAS.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_WAS6.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_WinPopup.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_Xen.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_Xinetd.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_anything.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_apache.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_asterisk.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_clvm.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_conntrackd.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_db2.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_dhcpd.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_dnsupdate.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_docker.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_eDir88.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_ethmonitor.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_exportfs.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_fio.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_galera.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_garbd.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_iSCSILogicalUnit.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_iSCSITarget.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_ids.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_iface-bridge.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_iface-vlan.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_iscsi.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_jboss.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_kamailio.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_lxc.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_mysql-proxy.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_mysql.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_nagios.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_named.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_nfsnotify.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_nfsserver.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_nginx.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_oracle.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_oralsnr.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_pgsql.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_pingd.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_portblock.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_postfix.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_pound.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_proftpd.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_rabbitmq-cluster.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_redis.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_rsyncd.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_rsyslog.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_scsi2reservation.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_sfex.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_sg_persist.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_slapd.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_symlink.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_syslog-ng.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_tomcat.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_varnish.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_vmware.7.gz
/usr/share/man/man7/ocf_heartbeat_zabbixserver.7.gz
/usr/share/man/man8/ocf-tester.8.gz
/usr/share/man/man8/sfex_init.8.gz
/usr/share/resource-agents/metadata.rng
/usr/share/resource-agents/ocft/README
/usr/share/resource-agents/ocft/README.zh_CN
/usr/share/resource-agents/ocft/caselib
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/Filesystem
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/IPaddr2
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/IPaddr2v4
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/IPaddr2v6
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/IPsrcaddr
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/IPv6addr
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/LVM
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/MailTo
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/Raid1
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/SendArp
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/VirtualDomain
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/Xen
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/Xinetd
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/apache
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/db2
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/drbd.linbit
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/exportfs
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/exportfs-multidir
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/iscsi
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/jboss
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/mysql
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/mysql-proxy
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/named
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/nfsserver
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/oracle
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/pgsql
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/portblock
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/postfix
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/sg_persist
/usr/share/resource-agents/ocft/configs/tomcat
/usr/share/resource-agents/ocft/helpers.sh
/usr/share/resource-agents/ocft/runocft
/usr/share/resource-agents/ocft/runocft.prereq
/usr/share/resource-agents/ra-api-1.dtd