Списък на файловете в пакета python3-pyside.qttest в stretch, архитектура mips

/usr/lib/python3/dist-packages/PySide/QtTest.cpython-35m-mips-linux-gnu.so
/usr/share/doc/python3-pyside.qttest