Списък на файловете в пакета libxtst6 в stretch, архитектура mips

/usr/lib/mips-linux-gnu/libXtst.so.6
/usr/lib/mips-linux-gnu/libXtst.so.6.1.0
/usr/share/doc/libxtst6/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxtst6/changelog.gz
/usr/share/doc/libxtst6/copyright