Списък на файловете в пакета libxdamage1 в stretch, архитектура mips

/usr/lib/mips-linux-gnu/libXdamage.so.1
/usr/lib/mips-linux-gnu/libXdamage.so.1.1.0
/usr/share/doc/libxdamage1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxdamage1/changelog.Debian.mips.gz
/usr/share/doc/libxdamage1/changelog.gz
/usr/share/doc/libxdamage1/copyright