Списък на файловете в пакета libselinux1 в stretch, архитектура mips

/lib/mips-linux-gnu/libselinux.so.1
/usr/share/doc/libselinux1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libselinux1/changelog.Debian.mips.gz
/usr/share/doc/libselinux1/changelog.gz
/usr/share/doc/libselinux1/copyright