Списък на файловете в пакета libosmosdr0 в stretch, архитектура mips

/lib/udev/rules.d/60-libosmosdr0.rules
/usr/lib/mips-linux-gnu/libosmosdr.so.0
/usr/lib/mips-linux-gnu/libosmosdr.so.0.0.0
/usr/share/doc/libosmosdr0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libosmosdr0/changelog.Debian.mips.gz
/usr/share/doc/libosmosdr0/copyright