Списък на файловете в пакета libkadm5clnt-mit11 в stretch, архитектура mips

/usr/lib/mips-linux-gnu/libkadm5clnt_mit.so.11
/usr/lib/mips-linux-gnu/libkadm5clnt_mit.so.11.0
/usr/share/doc/libkadm5clnt-mit11/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libkadm5clnt-mit11/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkadm5clnt-mit11/copyright