Списък на файловете в пакета gaffitter в stretch, архитектура mips

/bin/gaffitter
/usr/share/doc/gaffitter/README
/usr/share/doc/gaffitter/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gaffitter/changelog.Debian.mips.gz
/usr/share/doc/gaffitter/copyright
/usr/share/man/man1/gaffitter.1.gz