Списък на файловете в пакета zoo в stretch, архитектура i386

/usr/bin/fiz
/usr/bin/zoo
/usr/share/doc/zoo/README.Debian
/usr/share/doc/zoo/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/zoo/copyright
/usr/share/man/man1/fiz.1.gz
/usr/share/man/man1/zoo.1.gz